καλλιτέχνες       προηγούμενες εκθέσεις   επόμενη έκθεση    νέα   επικοινωνία     διαθέσιμα έργα      events     αντικείμενα τέχνης


Curiosity Killed The Cat

Art Project
Επιμέλεια: Λιάνα Ζωζά

9 Ιουλίου – 4 Σεπτεμβρίου 2021

(For English text, please scroll down)

Φέτος, για την Γκαλερί Cube, το art project Curiosity Killed The Cat, σίγουρα, δεν θα έχει το ρόλο ενός καλοκαιρινού επιλόγου. Θα αποτελεί, τον πρόλογο, όλων των συνεργασιών που θα ακολουθήσουν, γιατί μετά την πολύμηνη, αναγκαστική κοινωνική αποστασιοποίηση και τον εγκλεισμό, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, συνεχίζουμε το πρόγραμμα των εκθέσεων μας, με μεγάλη όρεξη και ακόμη μεγαλύτερη χαρά βαδίζοντας δημιουργικά, στο χώρο της σύγχρονης τέχνης. Αν και η τέχνη, όπως ομόφωνα δέχονται οι άνθρωποι της, είναι αυτή που πλήττεται πρώτη και ανακάμπτει τελευταία σε περιόδους κρίσης, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για όλους εμάς που συνεργαστήκαμε για την πραγματοποίηση του, μιας και μέσα από αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε τη δημιουργικότητα, την αισιοδοξία και την ανυπομονησία, που μας διακατείχε σε όλο το χρονικό διάστημα που χρειάσθηκε να περιμένουμε μέχρι την παρουσίασή του. Και βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η περιέργεια, σίγουρα, δεν σκότωσε τη γάτα!

H Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια του project Curiosity Killed The Cat, γράφει: “Ο τίτλος του εικαστικού project, συνδέεται άμεσα, με την αγγλική ιδιωματική έκφραση που τη συναντούμε για πρώτη φορά στην Αγγλία του 16ου αιώνα και μάλιστα σε δύο σύγχρονους θεατρικούς συγγραφείς. Ο πρώτος, είναι ο Ben Jonson και η θεατρική κωμωδία του Every Man in His Humour, το 1958, με τη φράση "Helter skelter, hang sorrow, care'll kill a Cat, up-tails all, and a Louse for the Hangman.". Λίγο αργότερα, το 1959, εμφανίζεται και στο πολύ γνωστό έργο Much Ado About No, του William Shakespeare, σαν "What, courage man! what though care killed a cat, thou hast mettle enough in thee to kill care." Η μόνη διαφορά βρίσκεται στην αρχική λέξη care που χρησιμοποιείται με την έννοια της υπερβολικής ανησυχίας για κάτι και στο curiosity που ήρθε και την αντικατέστησε τον 17ο αιώνα, με τις πρώτες αναφορές να γίνονται σε μια Ιρλανδική εφημερίδα.

Στην τέχνη, όπως και στην επιστήμη, χρειαζόμαστε την “περιέργεια” που είναι η κινητήριος δύναμη της έρευνας και της δημιουργίας. Αν ο καλλιτέχνης, δεν διακατέχεται από την επιθυμία να πειραματισθεί σε καινούρια πεδία στη δουλειά του, δεν εξελλίσεται και κάποια στιγμή πιθανόν, σταματά να δημιουργεί. Στο μεγαλείο της τέχνης, η περιέργεια συναντά τη φαντασία και οδηγούν στη δημιουργία. Έχοντας στο μυαλό μου το παιχνίδι και την περιπέτεια που προκύπτει μέσα από τη συγκεκριμένη έκφραση και όχι απαραίτητα την αυτούσια μεταφορά της, στα έργα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο project, συναποφασίσαμε να κινηθούμε εικαστικά σε δρόμους όπου ο καθένας μας ανακαλύπτει καινούρια πράγματα μέσα από τη δική του “περιέργεια”. Εξάλλου, Curiosity killed the cat but satisfaction brought her back!”.

Συμμετέχουν: Bleeps, Reiner Heidorn, Brendan Kelly, Liza Krügermeier,  Ηλίας Αηδονίδης, Μπέτυ Βακάλη, Χριστίνα Γούσια, Ιορδάνης Καλημεράκης, Βασίλης Καρακατσάνης, Γιάννης Κούρταλης, Χρήστος Κουτσούκης, Φάνης Λογοθέτης, Ανδρέας Λυμπεράτος, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Αλέξανδρος Μάγκος, Ελεάννα Μαρτίνου, Ισμήνη Μπονάτσου, Ανδρέας Νικολάου, Αριστέα Παναγιωτακοπούλου, Κώστας Παναγιωτακόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Βάσια Πατινιώτου, Ξενοφών Παπαευθυμίου, Κωνσταντίνος Πάτσης, Βούλα Φερεντίνου.


Curiosity Killed The Cat

Art Project

Curating: Liana Zoza

Opening: Friday 9 July 2021, 20.00 -22.00

Cube Gallery, 39 Miaouli, Patra

Exhibition durationJuly 9 September 4, 2021

This year, for the Cube Gallery, the art project Curiosity Killed The Cat will definitely not have the role of a summer epilogue. It will be the prologue of all the collaborations that will follow, because after many months of social distancing and closure, due to the global pandemic, we continue the program of our exhibitions, with great appetite and even greater joy, walking creatively in the field of contemporary art. Although art, as its people unanimously accept, is the one that suffers first and recovers last in times of crisis, this does not seem to be the case for all of us who worked together to make it happen, since through it we want to communicate creativity, the optimism and impatience that it possessed us throughout the time we had to wait until its presentation. And of course, in this case, curiosity certainly did not kill the cat!

Liana Zoza, curator of the project Curiosity Killed The Cat, writes: The title of the art project is directly related to the English idiomatic expression that we first encounter in 16th century England and in fact to two contemporary playwrights. The first is Ben Jonson and the theatrical comedy Every Man in His Humour, in 1958, with the phrase "Helter skelter, hang sorrow, care'll kill a Cat, up-tails all, and a Louse for the Hangman.". A little later, in 1959, he appeared in the well-known play Much Ado About No, by William Shakespeare, as "What, courage man! what though care killed a cat, thou hast mettle enough in thee to kill care." The only difference is in the original word care, used to mean excessive concern for something and in the curiosity that came and replaced it in the 17th century, with the first references being made to an Irish newspaper.

In art, as in science, we need the curiositythat is the driving force of research and creation. If the artist is not possessed by the desire to experiment in new fields in his work, he does not evolve and at some point he probably stops creating. In the greatness of art, curiosity meets imagination and leads to creation. Having in mind the game and the adventure that arises through this expression and not necessarily its original metaphor, to the works of the artists participating in the project, we decided to move artistically in streets where each of us discovers new things through his own curiosity”. Besides, Curiosity killed the cat but satisfaction brought her back!”.

Participants: Bleeps, Reiner Heidorn, Brendan Kelly, Liza KrugermayerElias Aidonidis, Betty Vakali, Christina Gousia, Iordanis Kalimerakis, Vassilis Karakatsanis, Giannis Kourtalis, Christos Koutsoukis, Fanis Logothetis, Andreas Lymperatos, Alexandros Maganiotis, Alexandros Magos, Eleanna Martinou, Ismene Bonatsou, Andreas Nikolaou, Aristea Panagiotakopoulou, Costas Panagiotakopoulos, Vasiliki Pantazi, Vasia Patiniotou, Xenophon Papaefthymiou, Konstantinos Patsis, Voula Ferentinou.