καλλιτέχνες       προηγούμενες εκθέσεις   επόμενη έκθεση    νέα   επικοινωνία     διαθέσιμα έργα      events     αντικείμενα τέχνης


Ανδρέας Κοντέλλης
INDOORS

11 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2018

(For English text, please scroll down)

Η Γκαλερί Cube, εγκαινιάζει την συνεργασία της με τον εικαστικό Ανδρέα Κοντέλλη και παρουσιάζει στην ατομική του έκθεση, με τίτλο INDOORS”, μια πρόσφατα ολοκληρωμένη ενότητα από ζωγραφικά έργα και σχέδια.

Ο Ανδρέας Κοντέλλης μιλά για τα έργα του INDOORS”:

“Τα κορίτσια ονειρεύονται στα παράθυρα, βαδίζουν ανάμεσα από πόρτες, ρεμβάζουν και σπανιότερα κοιτάζουν ευθέως αυτόν που τα παρατηρεί.

Η μυστική ζωή του εργαστηρίου, είναι το θέμα της έκθεσης αυτής στην Γκαλερί Cube, τον Ιανουάριο του 2018. Μια συνεργασία που είχε συζητηθεί επί μακρόν και που ο χρονισμός τώρα την επιτρέπει.

Το φαινόμενο του γυναικείου κάλλους προκαλεί να αντιμετωπιστεί.

Η ομορφιά ως αυταπόδεικτη αξία,  συνιστά για τη ζωγραφική τόλμημα, όταν βέβαια υπάρχει η διάθεση να οριστεί και να αναλυθεί.

Ο Μοντερνισμός διασπώντας την ενιαία έως τότε αντίληψη της ομορφιάς και αποδομώντας την, οδήγησε σταδιακά στο φαινόμενο του μεταμοντερνισμού, όπου - ελείψει ενιαίας στάσης - οι ζωγραφικές απόπειρες είναι συχνά ατομικιστικές.

Ο ζωγράφος δηλαδή προσπαθεί μόνος του να συγκροτήσει ένα πλαστικό λεξιλόγιο. Βέβαια, απέναντί του το μοντέλο τεντώνει το σώμα του κι αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει όμως να αποδοθεί, μέσα από το λεξιλόγιο που ο ίδιος αρθρώνει.

Η ζωγραφική μου διατύπωση αλλάζει με τα χρόνια. Ο εξπρεσσιονισμός μου γίνεται ρεαλισμός με χειρονομιακή γραφή και κάποτε παραστατικός ρεαλισμός, αλλά παραμένει πάντα η συγκίνηση και το επείγον της διαδικασίας.

Σε μια ευτυχή εκδοχή το ζωγραφικό έργο είναι φυσικά η ιδιόχειρη απόπειρα του ζωγράφου αλλά ταυτόχρονα και το φανταστικό μουσείο του, ότι αγάπησε δηλαδή, από τον κόσμο και την ιστορία της ζωγραφικής.

Η αμφίδρομη σχέση γοητείας που ο ζωγράφος χτίζει με το μοντέλο του, δοκιμάζει τα εμπλεκόμενα μέρη με την ψευδαίσθηση της διάρκειας.

Είναι μια σχέση μεγάλης κατανόησης και συνενοχής.

Ο ζωγράφος μαθαίνει να διαχειρίζεται το προφανές συμπέρασμα, ότι η μούσα έχει φτερά.

Μοντέλα, σχέσεις και αγαπημένες φίλες που πέρασαν από το εργαστήριο και το φώτισαν με την παρουσία τους, το γέλιο τους και τη σιωπή τους, κυκλοφορούν στα έργα αυτά, σαν ένα τεκμήριο ευτυχισμένων στιγμών.”

Σύντομo Βιογραφικό Σημείωμα

Ανδρέας Κοντέλλης

Ο Ανδρέας Κοντέλλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Ξεκίνησε μαθήματα ζωγραφικής με τη Ρένα Ανούση-Ηλία (1979-1982) και στη συνέχεια με τον Βρασίδα Βλαχόπουλο από το 1982 έως το 1984. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1984-1990), με καθηγητή τον Π. Τέτση. Το 1993 μετά από εξετάσεις του χορηγήθηκε τριετής υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για εκτέλεση ζωγραφικού έργου στην Ελλάδα. Το 2000, μετά από τετραετή υποτροφία Ακαδημίας Αθηνών, έλαβε Master of Art in Fine Art στο Middlesex University του Λονδίνου με καθηγητές τους John Thompson και Jim Mooney. Έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δεκαοκτώ ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα του υπάρχουν σε πολλά Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Andreas Kontellis
INDOORS

Opening: Thursday, 11  January 2018, 20.00
Cube Gallery, 39, Miaouli str., Patras, Greece

Cube Gallery inaugurates its collaboration with the artist Andreas Kontellis and presents a recently completed section of paintings and drawings, in his solo exhibition under the title “INDOORS”.

Andreas Kontellis talks about the artworks of “INDOORS”:

“Girls dream on the windows, step through doors, muse, and more rarely look straight to their observer.

The secret life of the workshop is the theme of this exhibition in Cube Gallery, in January of 2018. A collaboration which has been discussed for long time and now, that timing allows it.

The phenomenon of the female beauty is challenged to be confronted.

The beauty as a self-evident value, is suggested for art as daring, though only when there is mood for it to be defined and analyzed.

Modernism, by disintegrating the unified, until then, conception of beauty and by degrading it, has gradually led in the phenomenon of postmodernism, where – by the absence of a unified stance – the art attempts are usually individualistic.

This means that the artist tries by himself to compose a plastic vocabulary. However, the model standing across him is stretching its body and this is a reality that must be attributed by using the vocabulary he himself is uttering.

My painting formulation is changing through the years. My expressionism is becoming realism with gestational writing and sometimes graphic realism but the emotion and the haste of the process always remains there.

In a happy version, the painting is of course the handwritten attempt of the artist but simultaneously is also his fictional museum, whatever he loved from all over the world and the history of art.

The bidirectional relationship of charm that the artist is building with this model is testing the involved parts with the illusion of duration.

It is a relationship of great understanding and complicity.

The artist learns to manage the obvious conclusion, that the muse is winged.

Models, relations and beloved friends that passed by the studio and have enlightened it up with their presence, their laughter and their silence linger in these paintings, just like a token of happy moments.”

Exhibition duration: 11 January – 3 February 2018

Short CV

Andreas Kontellis was born in Athens in 1966. He took lessons in painting with Rena Anousi-Elia (1979-1982) and soon after with Vrassidas Vlachopoulos (1982-1984). He studied at the Athens School of Fine Arts (ASFA, 1984-1990), under P. Tetsis. In 1993 he sat an examination and was subsequently granted a three-year scholarship by the Greek State Scholarship Foundation. In 2000 he received a four-year scholarship from the Academy of Athens for postgraduate studies; he then successfully completed a Master of Arts in Fine Art at Middlesex University of London under John Thompson and Jim Mooney. To date his work has been shown in eighteen solo exhibitions in Greece and abroad and he has participated in many group exhibitions. His paintings can be viewed in many Museums and private collections in Greece and abroad.