καλλιτέχνες       προηγούμενες εκθέσεις   επόμενη έκθεση    νέα   επικοινωνία     διαθέσιμα έργα      events     αντικείμενα τέχνης


On The Road

13 Ιουλίου – 1 Σεπτεμβρίου 2018

(For English text, please scroll down)

Ο καλοκαιρινός επίλογος, φέτος, για την Γκαλερί Cube, θα είναι το project On The Road. Ο τίτλος του εικαστικού project, είναι δανεισμένος από το μυθικό πιά, βιβλίο του Jack Kerouac, On The Road, που εκτός από το ότι, στις μέρες μας, περιλαμβάνεται στη λίστα με τα βιβλία που θα έπρεπε σίγουρα να διαβάσει κάποιος, πριν πεθάνει, αποτελεί το απόλυτο στίγμα της Beat Generation.

H Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια του project On The Road, γράφει: “Το On the Road, είναι το δεύτερο βιβλίο του Kerouac και αυτό που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό, όχ μόνο για τον εναλλακτικό τρόπο γραφής του, αλλά και για τον μύθο που υπάρχει γύρω από τη συγγραφή του, όπως το ότι ολοκληρώθηκε σε διάστημα τριών εβδομάδων και κάτω από την επίδραση της αμφεταμίνης μπενζεντρίνης. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση μιας και το βιβλίο ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 1948 και η πρώτη του εκδοχή ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1951 με τη μορφή ενός δακτυλογραφημένου ρολού μήκους 36 μέτρων.

Παράλληλα, ξεκινά τα περίφημα ταξίδια του, από τα οποία συλλέγει εμπειρίες και γράφει ασταμάτητα καινούρια μυθιστορήματα, αλλά και ποίηση. Στα βιβλία του, οι χαρακτήρες είναι βιωματικοί και πολλά από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι αυτοβιογραφικά σε συνδυασμό με φανταστικές διηγήσεις. Στόχος του, εκτός από την απόρριψη του τυπικού τρόπου γραφής και έκφρασης, είναι η πνευματική αναζήτηση, η εξερεύνηση των ορίων της ελευθερίας του ανθρώπου, η κοινωνική δικαιοσύνη, η σεξουαλική απελευθέρωση και η ανάδειξη πολλών μέχρι τότε θεμάτων ταμπού, όπως η θρησκεία, ο σεβασμός στη φύση και τους ιθαγενείς, η ομοφυλοφιλία και η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Δεν επιζητούσε απλά αναγνώστες ή θεατές των ταξιδιών του. Επεδίωκε να δημιουργήσει ελεύθερους ανθρώπους που θα έβγαιναν στο δρόμο και θα ταξίδευαν μαζί του. Εξάλλου, όπως ο ίδιος έλεγε: “Ίσως αυτό να είναι η ζωή. Ένα κλείσιμο του ματιού στα αστέρια.”.

Οι εικαστικοί που συναντιούνται και συνομιλούν μέσα από το project  On The Road, δημιουργούν τις σύγχρονες εικόνες τους, παίρνοντας σαν ερέθισμα τα “ταξίδια – όνειρα” του Kerouac, πραγματικά ή φανταστικά. Τα έργα δεν έχουν στόχο να εικονογραφήσουν ένα βιβλίο, αλλά να βάλουν το θεατή τους, σε μια διαδικασία αναζήτησης χωρίς περιορισμούς και κατευθύνσεις, όπως, ο ήρωας του βιβλίου, Sal Paradise:  “… the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes “Awww!”.”

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Achraf Baznani, Ant Hamlyn, Brendan Kelly, Radu Nastasia, Νίκος Βατόπουλος, Λιάνα Ζωζά & Δημήτρης Κάσδαγλης (Moi et Moi), Άννα Καρατζά, Βασίλης Καρακατσάνης, Χρήστος Κουτσούκης, Ανδρέας Λυμπεράτος, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Σοφία Κυριακού, Ανδρέας Νικολάου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Ξενοφών Παπαευθυμίου, Σοφία Παρασκευοπούλου, Κωνσταντίνος Πάτσης, Βιργινία Φιλιππούση, Βούλα Φερεντίνου.


On The Road

Opening: Friday, July the 13th 2018, 20.00
Cube Gallery, Miaouli 39, Patras

The summer epilogue of this year for Cube Gallery, will be the project On The Road. The title of the art project is borrowed from the now legendary book of Jack Kerouac, On The Road, which besides that nowadays is enlisted as one of the books that someone should definitely read before dying, is the ultimate stigma of the Beat Generation.

Liana Zoza, curator of the project On The Road, writes: On the Road is Kerouac’s  second book, and is the one that made him famous to a wider audience, not only for its alternative writing, but for the myth that follows it, for instance the fact that it has been completed within three weeks, and under the influence of the amphetamine Benzedrine. The truth lies somewhere in between, as the book started to be planned in 1948 and its first version was completed in the spring of 1951, in the form of a hand-typed roll, which was 36 meters long.

Meanwhile, he starts his famous trips, from which he collects experiences and writes new novels and poems unstoppably. In his books, the characters are experiential and many of the elements that he uses are autobiographical, combined with fictional narratives. His goal, besides the rejection of the typical way of writing and expression, is the spiritual search, the exploration of the borders of the freedom that man had, social justice, sexual liberation and the highlighting of many, up to this point, taboo topics, such as religion, respect to nature and the indigenous people, homosexuality and drug use. He was seeking readers that were not only reading or viewing his trips. He was seeking to create free people that would go on the road and travel with him. Besides, as he used to say: “Maybe this is life. An eye winking to the stars”.

The artists that meet and have a conversation via the project On The Road, create their contemporary pictures, having the “trip – dreams” of Kerouac as an incentive, real or fictional. These have no goal to illustrate a book, but to put their audience in a searching process without limitations and directions, as the hero of the book Sal Paradise:  “… the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes “Awww!”.”

Participating artists: Achraf Baznani, Ant Hamlyn, Brendan Kelly, Radu Nastasia, Nikos Vatopoulos, Liana Zoza & Dimitris Kasdaglis (Moi et Moi), Anna Karatza, Vassilis Karakatsanis, Christos Koutsoukis, Andreas Lyberatos, Alexandros Maganiotis, Sofia Kyriakou, Andreas Nicolaou, Nikolaos Panagiotopoulos, Vassiliki Pantazi, Panagiotis Papadopoulos, Xenofon Papaefthimiou, Sofia Paraskevopoulou, Constantinos Patsis, Virginia Filippoussi, Voula Ferentinou.

Exhibition Duration:  13 July – 1 September 2018